Papirnata vrečka za biološke odpadke

Biološki odpadki predstavljajo 1/3 vseh komunalnih odpadkov. Z ločenim zbiranjem bioloških odpadkov zmanjšamo količino odpadkov, ki jih odpeljemo na odlagališča.

Manj bioloških odpadkov na odlagališču pa pomeni tudi veliko manj toplogrednih plinov. Zbrane biološke odpadke so po zakonodaji dolžni izvajalci javnih služb in določena podjetja predelali v kompost, katerega lahko tako vrnemo v naravni snovni krog. S tem bomo preprečili onesnaževanje narave in ohranjali zdravo okolje. Biološki odpadki namreč povzročajo največji problem, če so pomešani med ostale odpadke, ker onesnažijo odpadno embalažo, ki bi jo lahko reciklirali.

Kako naše podjetje pomaga pri skrbi za okolje?

Edina papirnata vrečka za biološke odpadke s certifikatom, narejena v Sloveniji.

Papirnate vrečke za biološke odpadke proizvajamo v podjetju Dama d.o.o. Novo mesto. Namenjene so za ločeno zbiranje bioloških – organskih odpakov, kateri dnevno nastajajo v vsakem gospodinjstvu.

Vrečka za biološke odpadke je izdelana v dimezijah 35 x 22 cm, volumna 10 litrov in jo z lahkoto namestimo v koš ali predalnik za zbiranje bioloških odpadkov.

Za potrebe maloprodaje so vrečke pakirane po 10 kosov, za potrebe široke potrošnje pa po 500 kosov v kartonski embalaži.

ODLAGAMO

NE ODLAGAMO

• Ostanke hrane
• Ostanke zelenjave in sadja
• Jajčne lupine
• Kavno usedlino
• Čajne filtre
• Vrtne odpadke
• Odpadke cvetja
Plastične in kovinske embalaže živil •
Plastične vrečke •
Olja in maščobe •
Cigaretne ogorke •
Tekoče odpadke •
Ostale neorganske odpadke •

Razgradljivost vrečke

Ob ustreznih pogojih v kompostirajočem okolju, kot so vlaga, stopnja kisika, vrsta in število mikroorganizmov, temperatura ter zemlja, se papirnata vrečka za biološke odpadke popolnoma razgradi že v treh tednih. To je v primerjavi z ostalimi vrečkami za odpadke, ki so prisotne na slovenskem trgu, skoraj brez primerjave.

Preizkus poteka razgradnje je bil opravljen in certificiran s strani inštituta za testiranje OWS Belgium.

BIORAZGRADLJIVA
ODPORNA NA VLAGO
PRIMERNA ZA KOMPOSTIRANJE
IZ OBNOVLJIVE OSNOVNE SUROVINE
OKOLJU PRIJAZNA

Iz kakšnega papirja je izdelana vrečka za biološke odpadke

Papirnata vrečka za biološke odpadke je izdelana iz papirja Advantage EcoComp, ki ga proizvaja podjetje Mondi Dynäs AB iz Švedske. Papir Advantage EcoComp je proizveden iz čiste, nebeljene celuloze in vsebuje samo primarne vlaknine, kar daje papirju njegovo naravno čvrstost.

Papir Advantage EcoComp je razvit posebej za vrečke za organske odpadke za kompostiranje.

Ima odlične barierne lastnosti, omogoča sušenje odpadkov, je biorazgradljiv, primeren za kompostiranje in proizveden iz obnovljive osnovne surovine.

• Biorazgradljivost papirja je skoraj 100 %
• Eko-toksičnost: klitje in bio masa na odlagališču sta več
  kot 98 % v primerjavi z referenčnim kompostom.
• Papir je obnovljiv in okolju prijazen.

Papir deluje kot Gore-Tex materijal. Prepušča vlago, vendar zadržuje tekočo vodo. Tekoča voda ne prehaja skozi papir, v kolikor je omogočeno zračenje papirja z ene strani. Vodna para pa prehaja skozi stene papirja, zato so odpadki bolj suhi in z manj vonjavami. Njihova teža se zmanjša, posledično pa tudi transportni stroški.