O podjetju

Začetki družinskega podjetja Dama segajo v leto 1990, ko smo iz majhne domače proizvodnje zrasli v podjetje s proizvodnjo na 1500m2 površine. Posledica pravilnih poslovnih odločitev sta rast in razvoj podjetja, kar se skozi leta odraža v večinskem tržnem deležu na Slovenskem trgu ter z velikim porastom sodelovanja s tujimi kupci. Z lastno proizvodnjo papirnatih vrečk in papirne embalaže oskrbujemo pekarne, mline, lekarne in ostale trgovce. Prisotni smo tako v manjših trgovinah, kot v večjih trgovskih verigah. Hkrati pa smo prvi slovenski proizvajalec papirnatih bio-razgradljivih vrečk, ki so namenjene za zbiranje bioloških odpadkov v gospodinjstvih.

Zavedamo se odgovornosti do zaposlenih in poslovnih partnerjev zato vseskozi povečujemo obseg in kakovost naših proizvodnih storitev in se prilagajamo potrebam naših kupcev.

Delujemo v skladu z direktivama ES 2023/2006, ki določa normative o izvajanju dobre proizvodne prakse za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili in ES 1935/2004, ki določa normative za stik naših proizvodov z živili.
Tako vsi naši proizvodi dosegajo standarde za embaliranje živil in imajo tudi vse potrebne certifikate naših dobaviteljev surovin.